Stichting Kinderdagverblijf Brabant

Wil jezelf even komen kijken?
bel dan voor een afspraak

Stichting Kinderdagverblijf Brabant

Wil jezelf even komen kijken?
bel dan voor een afspraak

Stichting Kinderdagverblijf Brabant

Wil jezelf even komen kijken?
bel dan voor een afspraak

Kleinschalige en flexibele kinderopvang in Noord-Brabant

Stichting Kinderdagverblijf Brabant is een kleinschalig kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar zich vanaf het begin op hun gemak voelen. Wij werken met een vast team, waardoor uw kind zich vertrouwd en veilig voelt. Stichting Kinderdagverblijf Brabant is zeer flexibel.

De werkwijze

Doelstelling

Onder leiding van enthousiast personeel streven wij ernaar een omgeving voor uw kind te creëren waarin het zich thuis voelt, zodat er ruimte is voor het ontwikkelen van zijn/haar zelfstandigheid, individualiteit en emotionaliteit. Wij stimuleren het respect voor zichzelf en elkaar. Uw kind krijgt bij ons de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving. In een verticale groep spelen, leren en helpen kinderen elkaar, net als thuis, op een natuurlijke manier. Een verticale groep heeft daarnaast het voordeel dat de kinderen gedurende de hele periode van de opvang met dezelfde groep en dezelfde medewerkers contact hebben. Deze stabiele omgeving maakt het mogelijk dat uw kind zich veilig kan ontwikkelen en banden kan opbouwen. Kinderen onderling kunnen elkaar ook veiligheid bieden.

Een deel van de opvoeding

Bij Stichting Kinderdagverblijf Brabant zijn we – samen met ouders – bezig met opvoeden. Dit doen wij in een liefdevolle en uitdagende omgeving, waarbij het plezier van een kind voorop staat. Het opvoeden heeft tot doel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige en sociale deelname aan de samenleving. Dat betekent dat we  de kinderen vanaf de eerste dag begeleiden op weg naar zelfstandigheid. Dit bevorderen wij door de kinderen te stimuleren in hun cognitieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Het belang van het kind staat voorop. 

Ons beleidsplan

Reguliere en flexibele kinderopvang

Als stichting heeft Stichting Kinderdagverblijf Brabant geen winstoogmerk, goede en kwaliteit kinderopvang met hart voor de kinderen is ons enige doel. De kosten moeten natuurlijk wel gedekt worden.

 

Enkele voordelen die onze kinderopvang biedt:

  • Flexibele opvang: u roostert uw uren maandelijks zelf in via de ouderlogin. U betaalt alleen de afgenomen uren. We hebben al een flexpakket vanaf 15 uur per maand.
  • Wisselende opvang: de ene week op dinsdag, de andere op donderdag of alleen opvang op even/oneven weken? Geen probleem. 
  • Lerarenopvang: 40 weken opvang (exclusief de reguliere schoolvakanties). Bijvoorbeeld voor ouders in het onderwijs.
  • Reguliere opvang: 52 weken op vaste dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. Per dagdeel af te nemen: 1 dagdeel is 7.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 18.30 uur. Bij reguliere opvang kunnen vakantiedagen op een ander tijdstip worden ingehaald.
Bekijk de tarieven

Stichting Kinderdagverblijf Brabant

Kamer van Koophandel 55116868

ADMAN Beheer BV is de houder van

Stichting Kinderdagverblijf Brabant

Kamer van Koophandel 54896835

 

Kleinschalige kinderopvang

 

Contactgegevens Administratie:

Postadres: Waterpoort 40, 5662 VM  Geldrop

Onze administratieve afdeling is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 15.00

040 - 2488796

 info@kinderdagverblijfbrabant.nl

LRK 322351960

Contactgegevens Locatie: 

Adres Sparretje: Spar 2, 5682 GW Best

Het Sparretje is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 18.30

☎ 0499-324794

 

Privacyverklaring